Bugün
Tuesday 28 Mayıs (Ayyar) 2024Reklam - 20 Zilkade 1445AH - Zaman: 09:39:30 ÖÖ Mekke
Tatiller

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı Tarih

19, Kurban Bayramı'e karşılık gelen Kurban Bayramı, Pazar'e denk geldiğinden, 10 Zilhicce 1445 için 16 Haziran ( Haziran) 2024 gün kaldı.

Pazar
10 Zilhicce 1445
16 Haziran ( Haziran) 2024
Kurban Bayramı için kalan günler
19 Gün
Kurban Bayramı
20842
11034
4904
2452
eXTReMe Tracker